ADI
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

PREZENTARE ADI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș  este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosarul nr. 26036/325/2009 de Judecătoria Timișoara, înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor sub nr. 65/24.06.2008. 

MEMBRI ADI

Un partener activ pentru Autorităţile Locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar.

01.
Strategie

Prin cooperarea strânsă cu Operatorul Regional s-a creat strategia de dezvoltare pentru județul Timiș în ceea ce privește serviciile de apă și canalizare pe o perioadă de treizeci (30) de ani începând cu anul 2012.

02.
MEDIU

Programul Operațional Sectorial de Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu.

03.
ACTIVITATE

S-a constituit în scopul reglementării, organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre.