Legislaţie şi Documente

 1. Act constitutiv 16.12.2022
 2. Statut 16.12.2022
 3. Actualizarea nr.2-26.07.2011 la Statut 
 4. Actualizarea nr.3-2.04.2012 la Statut 
 5. Actualizarea nr.4-9.08.2012 la Statut 
 6. Actualizarea nr.5-1.11.2013 la Statut 
 7. Contract de delegare 
 8. Act aditional nr.1 la Contractul de Delegare 
 9. Act aditional nr.2 la Contractul de Delegare 
 10. Act aditional nr.3 la Contractul de Delegare 
 11. Act aditional nr.4 la Contractul de Delegare 
 12. Act aditional nr.5 la Contractul de Delegare 
 13. Act aditional nr.6 la Contractul de Delegare 
 14. Act aditional nr.7 la Contractul de Delegare 
 15. Act aditional nr.8 la Contractul de Delegare 
 16. Act aditional nr.9 la Contractul de Delegare 
 17. Act aditional nr.10 la Contractul de Delegare 
 18. Act aditional nr.11 la Contractul de Delegare 
 19. Act aditional nr.12 la Contractul de Delegare 
 20. Act aditional nr.13 la Contractul de Delegare 
 21. Act aditional nr.14 la Contractul de Delegare 
 22. Act aditional nr.15 la Contractul de Delegare 
 23. Act aditional nr.16 la Contractul de Delegare 
 24. Act aditional nr.17 la Contractul de Delegare 
 25. Act aditional nr.18 la Contractul de Delegare 
 26. Act aditional nr.19 la Contractul de Delegare 
 27. Act aditional nr.20 la Contractul de Delegare 
 28. Act aditional nr.21 la Contractul de Delegare 
 29. Act aditional nr.22 la Contractul de Delegare 
 30. Act aditional nr.23 la Contractul de Delegare 
 31. Act aditional nr.24 la Contractul de Delegare 
 32. Act aditional nr.25 la Contractul de Delegare 
 33. Act aditional nr.26 la Contractul de Delegare 
 34. Act aditional nr.27 la Contractul de delegare 
 35. Act adițional nr.28 la Contractul de delegare
 36. Act aditional nr.29 la Contractul de Delegare
 37. Act aditional nr.30 la Contractul de Delegare
 38. Act aditional nr.31 la Contractul de Delegare PDF
 39. Act aditional nr.32 la Contractul de Delegare
 40. Directiva 98-83 privind calitatea apei destinate consumului uman 
 41. HG 855-2008 -aprobarea actului constitutiv 
 42. LEGE 241 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare 
 43. REGULAMENT SERVICIU
 44. OUG 13-2008 – modificare Lege 51 si Lege 241 
 45. L246-2005 privind aprobarea OG 26-2000 
 46. Ordonanta 26-2000 cu privire la asociatii si fundatii 
 47. Hotararea nr.  742/2014 
 48. Lege 224-2015 completare 241 
 49. Regulament Ordine Interioara 2019
 50. CAIET DE SARCINI SERVICIU
 51. CONTRACT CADRU
 52. INDICATORI PERFORMANTA
 53. STRATEGIA ADI TIMIS