Legislaţie şi Documente

 1. Statut 14.12.2023
 2. Actualizarea nr.2-26.07.2011 la Statut 
 3. Actualizarea nr.3-2.04.2012 la Statut 
 4. Actualizarea nr.4-9.08.2012 la Statut 
 5. Actualizarea nr.5-1.11.2013 la Statut 
 6. Contract de delegare 
 7. Act aditional nr.1 la Contractul de Delegare 
 8. Act aditional nr.2 la Contractul de Delegare 
 9. Act aditional nr.3 la Contractul de Delegare 
 10. Act aditional nr.4 la Contractul de Delegare 
 11. Act aditional nr.5 la Contractul de Delegare 
 12. Act aditional nr.6 la Contractul de Delegare 
 13. Act aditional nr.7 la Contractul de Delegare 
 14. Act aditional nr.8 la Contractul de Delegare 
 15. Act aditional nr.9 la Contractul de Delegare 
 16. Act aditional nr.10 la Contractul de Delegare 
 17. Act aditional nr.11 la Contractul de Delegare 
 18. Act aditional nr.12 la Contractul de Delegare 
 19. Act aditional nr.13 la Contractul de Delegare 
 20. Act aditional nr.14 la Contractul de Delegare 
 21. Act aditional nr.15 la Contractul de Delegare 
 22. Act aditional nr.16 la Contractul de Delegare 
 23. Act aditional nr.17 la Contractul de Delegare 
 24. Act aditional nr.18 la Contractul de Delegare 
 25. Act aditional nr.19 la Contractul de Delegare 
 26. Act aditional nr.20 la Contractul de Delegare 
 27. Act aditional nr.21 la Contractul de Delegare 
 28. Act aditional nr.22 la Contractul de Delegare 
 29. Act aditional nr.23 la Contractul de Delegare 
 30. Act aditional nr.24 la Contractul de Delegare 
 31. Act aditional nr.25 la Contractul de Delegare 
 32. Act aditional nr.26 la Contractul de Delegare 
 33. Act aditional nr.27 la Contractul de delegare 
 34. Act adițional nr.28 la Contractul de delegare
 35. Act aditional nr.29 la Contractul de Delegare
 36. Act aditional nr.30 la Contractul de Delegare
 37. Act aditional nr.31 la Contractul de Delegare PDF
 38. Act aditional nr.32 la Contractul de Delegare
 39. Act aditional nr.33 la Contractul de Delegare
 40. Act aditional nr.34 la Contractul de Delegare
 41. Act aditional nr.35 la Contractul de Delegare
 42. Act aditional nr.36 la Contractul de Delegare
 43. Act aditional nr.37 la Contractul de Delegare
 44. Directiva 98-83 privind calitatea apei destinate consumului uman 
 45. HG 855-2008 -aprobarea actului constitutiv 
 46. LEGE 241 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare 
 47. Legea nr51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
 48. REGULAMENT SERVICIU
 49. OUG 13-2008 – modificare Lege 51 si Lege 241 
 50. L246-2005 privind aprobarea OG 26-2000 
 51. Ordonanta 26-2000 cu privire la asociatii si fundatii 
 52. Hotararea nr.  742/2014 
 53. Lege 224-2015 completare 241 
 54. Regulament Ordine Interioara 2019
 55. CAIET DE SARCINI SERVICIU
 56. CONTRACT CADRU
 57. INDICATORI PERFORMANTA
 58. STRATEGIA ADI TIMIS
 59. Raportul de evaluare a activitatii Directorului General si Directorului Economic ai AQUATIM S.A. pentru anul 2023