Proiecte

MASTERPLANUL privind alimentarea cu apă și canalizare în județul Timiș.

Master Plan Timiş Rezumat PDF

Master planul reprezintă strategia de dezvoltare pentru județul Timiș în ceea ce privește serviciile de apă și canalizare pe o perioadă de treizeci (30) de ani începând cu anul 2012. Acesta a fost pregătit în urma discuțiilor și a cooperării strânse cu Operatorul Regional , ca cel mai important furnizor de servicii de apă și canalizare și împreuna cu Consiliul Județean Timis și cu reprezentanți ai diferitelor unități administrative teritoriale din județ și cuprinde 3 etape :

Etapa 1: până în 2014: Investițiile din etapa 1 sunt pentru aglomerări cu o populație > 10.000 locuitori
Etapa 2: până în 2020: Investițiile din etapa 2 sunt pentru aglomerări cu o populație > 2.000 locuitori
Etapa 3: până în 2042: Investițiile din etapa 3 sunt pentru aglomerări cu o populație < 2.000 locuitori

Programul Operațional Sectorial de Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul de Coeziune (FC) .

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Obiectivul acestui master plan îl reprezintă garanția ca localitățile cuprinse în granițele administrative ale județului Timiș, să întrunească obligațiile asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precizate de:

  • Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman
  • Directiva 98/15/CE privind epurarea apelor uzate orășenești.
  • și obligațiile impuse prin legislația internă.

Scopul/obiectivele proiectului privind Etapa I

Îndeplinirea termenelor prevăzute în Tratatul de Aderare pentru 2010, 2013 și 2015.

Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru localitățile Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş, Săcălaz, Sânnicolau Mare și Timişoara.

Componentele proiectului:

In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

– Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune de la sursele de apă subterană şi a staţiilor de tratare a apei;

-Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, etc.);

-Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;

-Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;

-Asistenţă tehnică pentru OR; Asistenţă tehnică din partea Proiectantului, supervizare, publicitate.

Rezultatele aşteptate ale proiectului: 99% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 99,8% în aglomerările în cauză. Populaţie care va fi conectată la reţeaua de apă potabilă: 370.436 locuitori. Populaţie care va fi conectată la sistemul de canalizare: 372.896 locuitori.

Valoarea Totală a proiectului:  118.871.000 Euro
Valoarea eligibilă conform POS: 103.365.394Euro din care:
85% Fond de Coeziune:  87.860.585 Euro / 376.684.686 Lei;
13% Buget de Stat: 13.437.501 Euro /57.610.598 Lei;
2% Buget Local: 2.067.308 Euro /8.863.170 Lei;
Contribuţia Beneficiarului:  15.505.606 Euro / 66.477.185 Lei.

Scopul/obiectivele proiectului privind Etapa a II-a

Îndeplinirea termenelor din Tratatul de Aderare pentru 2018.

Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru localitățile cu populație > de 2000 locuitori.

Au fost concepute și transmise autorităților locale spre completare chestionare privind anumite informații necesare stabilirii unor soluții tehnice adecvate pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare  din aglomerările/localitățile cu populație > 2000 locuitori, în baza cărora să fie cunoscute aspecte privind:

  • Situația actuală privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare și modul lor de funcționare.
  • Investițiile necesare în sistemele de alimentare cu apă potabilă și canalizare ape uzate menajere, astfel încât să fie îndeplinite cerințele tratatului de aderare în gruparea/ aglomerarea /localitatea respectivă.
  • Astfel s-a înaintat la Ministerul Mediului și a fost aprobată lista de investiții prioritare pe județul Timiș pentru perioada de programare 2014-2020 în valoare de 239.434.180 euro.

Scopul/obiectivele proiectului privind Etapa a III-a

Investițiile rămase  pentru fiecare perioadă de planificare pe 5 ani între 2018 și 2042.

În timpul etapei 3, se vor asigura servicii complete de alimenatare cu apă în toate comunitățile din județul Timiș. Asigurarea serviciilor de apă uzată pentru aglomerările cu o populație < 2.000 locuitori va continua pe parcursul acestei perioade, punându-se accent pe sistemele de epurare cu costuri reduse (lagune/fose septice).